Flere busser mellem de større byer

Den kollektive trafik i Nordjylland skal fremover sikre flere og bedre busser mellem de større byer. Busser med gratis internetadgang er med i ny plan.

<b>Serviceniveauet øges</b>
Planen lægger op til, at der fremover indsættes flere busser mellem regionens større byer, ligesom serviceniveauet skal øges yderligere for de mange passagerer, der dagligt pendler til og fra arbejde og uddannelse.

<b>Reelt alternativ</b>
Regionsrådsformand Ulla Astman konstaterer, at de mange serviceforbedringer i den nye plan vil være med til at gøre den kollektive trafik til et reelt alternativ til privatbilismen:

- Fra regionens side koncentrerer vi især vores indsats om at forbedre forholdene for pendlerne mellem de større byer og sikre transporten til ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt, at disse grupper kan blive transporteret med kollektiv trafik, hvis vi skal udvikle et dynamisk arbejdsmarked og sikre, at vi får flere unge til at tage en uddannelse, siger regionsformand Ulla Astman.

<b>Gratis Internet</b>
Med den nye plan satses der på, at få mange flere passagerer i busserne. Det vil gavne trafiksikkerheden og miljøet og give mindre trængsel på de nordjyske veje. Guleroden til de kommende passagerer kan f.eks. være bedre busser og gratis Internet, så transporttiden både kan bruges til afslapning samt arbejde og underholdning.

<b>Ekstraordinær drøftelse</b>
Af samme grund har Regionsrådet valgt at holde et ekstraordinært temamøde den 5. maj, hvor det skal drøftes, hvordan planen bedst muligt kan gennemføres.
Bl.a. skal tempoet fastlægges, for såvel regionens som kommunernes økonomier er under pres. Alene i 2009 bruger Region Nordjylland 150 mio. kr. på den kollektive trafik, men trods udfordringerne håber regionsrådsformanden, at regionens samlende indsats kan fortsætte i realiseringen af den nye kollektive trafikplan:

- Jeg forventer, at vi får en god drøftelse af planen i Regionsrådet. Samtidig håber jeg, at vi kan finde en model, der sikrer økonomi til at styrke den kollektive trafik, og som samtidig muliggør den uddannelses- og erhvervspolitiske indsats, som ikke mindst den økonomiske krise har vist behovet for i vores del af landet, siger Ulla Astman.

<b>Fakta</b>
Læs mere om den nye kollektive trafikplan på NT's hjemmeside.

Forsiden lige nu