02:27

Antallet af fyrværkeriulykker faldt sidste nytår. Den statistik dækker dog over, at børnene kom mere til skade med fyrværkeri end de gjorde året før. Video: Bruno Stagsted

Foto: Bruno Stagsted

1 af 2

Flere fyrværkeriulykker blandt børn

Sidste nytår var der det højeste antal fyrværkeriulykker i otte år blandt børn. Selv om der er relativt få ulykker i Nordjylland er tallet her også stigende.

Nytårsaften er lige om hjørnet med alt hvad dertil hører af fest, farver og for manges vedkommende også fyrværkeri. Men lige så flot fyrværkeri kan være - lige så farligt er det også. Det ved de fleste, men alligevel er der hvert år fyrværkeriulykker med alvorlige skader til følge.

Antallet af fyrværkeriulykker ligger nogenlunde stabilt på den høje side af 200. Til gengæld stiger antallet af ulykker blandt børn under 15 år. En opgørelse fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital viser, at der sidste nytår var 97 ulykker blandt børn under 15 år. Det er det højeste antal i otte år, og det er bekymrende, mener overlæge Jens Lauritsen fra Odense Universitetshosptal.

- Vi kan se, at antal ulykker hos børn er steget, og der er stadig en tredjedel af dem, der ikke havde briller på. Det er rigtig ærgerligt, da briller er en simpel måde at forebygge skader, hvis det går galt. Det er tæt på at være det højeste antal skader hos børn efter fyrværkeri siden årtusindeskiftet, og det er bekymrende. Alle skal have briller på, når de er ude i nytåret, siger overlæge Jens Lauritsen, Odense Universitets Hospital.

Nordjylland tegner sig for en relativt lille del af ulykkerne. Sidste nytår blev der registreret fem fyrværekeriulykker i landsdelen blandt de 0-14-årige. Året før var der tre ulykker, og i nytåret 2013/2014 var der ingen registrerede børneulykker.

Men fem ulykker er alligevel fem for meget, og ifølge en nordjysk fyrværkeriforhandler skal der ikke meget til for helt at undgå ulykkerne.

- Man skal altid huske brillerne. Det gælder sådan set både børn og voksne. Dernæst er det vigtigt, at børnene holder god afstand, når fyrværekeriet bliver fyret af, siger Torben Struntze, som forhandler fyrværkeri i Pandrup.

Han opfordrer også til, at de voksne holde sig ædru, så de er i stand til at håndtere fyrværkeriet forsvarligt.

- Der sker jo tit ulykker fordi, raketter eller batterier vælter, og så kan de ramme dem, er står og kigger på. Så man skal sørge for at få nogle ordentlige holdere til raketterne og sørge for at det hele står godt og stabilt, så det ikke vælter, siger Torben Struntze.

Udover at ulykkerne ofte sker, fordi børnene ikke bruger beskyttelsesbriller, viser statistikken fra Ulykkes Analyse Gruppen, at ulykkerne også sker, når børn tænder fyrværkeri uden opsyn. Faktisk er det slet ikke meningen, at børn skal bruge fyrvækeri - kun den helt lette udgave.

- Alt det, der har en lunte og skal tændes, det må børn faktisk ikke bruge, og vi må ikke sælge det til personer under 18 år. Så til børn er det knaldperler, party poppers og stjernekastere, siger Torben Struntze.

Han er dog godt klar over, at mange børn alligevel får lov at sætte fut i de helt små fyrværkeriartikler, men det bør i så fald ske under tæt overvågning af en voksen, understreger han.