LIGE NU:

Flere kan vaccineres gratis mod influenza

Igen i år er næsten alle praktiserende læger i Region Nordjylland med i ordningen om gratis vaccination mod influenza. Ordningen gælder for alle personer, som er 65 år og derover. Men som noget nyt kan mange andre, uanset alder, også blive vaccineret grat

De praktiserende læger har i mange år argumenteret for, at det ud fra et sundhedspolitisk perspektiv ikke har været fornuftigt, at den gratis ordning udelukkende skulle gælde for personer over 65 år.

- Vi er meget tilfredse med, at vores argumenter er blevet hørt hos sundhedsministeren, således at også den del af befolkningen, som i virkeligheden har den største risiko for komplikationer i forbindelse en influenzasygdom, nu også kan blive vaccineret gratis. Ikke kun den enkelte borger vil have glæde af dette tilbud, der vil også være en ikke ubetydelig besparelse i at undgå følgesygdomme, som kræver behandling enten hos de praktiserende læger eller ved indlæggelse på sygehusene, siger formanden for de praktiserende læger i Region Nordjylland, Eddie Nielsen.

Ordningen med gratis vaccination omfatter udover personer over 65 år også førtidspensionister, personer med visse lunge- eller hjertesygdomme, visse personer med sukkersyge, alle personer med immundefekt og endelig personer med kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

- Der er således tale om en betydelig og vigtig forbedring af den hidtidige ordning, og de praktiserende læger er parate til at rådgive og vaccinere deres patienter, siger Eddie Nielsen.