LIGE NU:

Flere miljøskibe til Frederikshavn

Arbejdsgruppe anbefaler, at der flyttes tre til fire miljøskibe fra Havmiljøberedskabscentret på Holmen fra København til Frederikshavn.

Base i Frederikshavn
Foruden at arbejdsgruppen anbefaler, flere skibe med base i Frederikshavn, anbefaler den samtidigt, at kommuner med kyststrækninger, fremover bruger flere penge på deres eget beredskab i tilfælde af olieforureninger og andre katastrofer til havs.

Beredskab bør øges
Både til lands og til søs bør beredskabet øges for at forebygge forureningskatastrofer fra en voldsom stigende trafik med olieskibe, anbefaler en arbejdsgruppe.

Stigende risiko
Det danske havmiljøberedskab mod olieforurening fra skibstrafikken skal op i et højere gear for at imødegå stigende risiko for forurening.
Skibstrafikken med olie og kemikalier stiger kraftigt i løbet af de kommende år, så i 2020 vil der være 50 procent højere risiko for miljøkatastrofer til havs.

Mere beredskab
Det fremgår af analyser fra en arbejdsgruppe under Forsvarsministeriet, der blandt andet anbefaler, at kystkommunerne spytter flere penge i beredskabet mod olieforurening af deres strande.

220 millioner ton
I dag transporterer den internationale skibstrafik omkring 220 millioner ton olie og kemikalier igennem Øresund og - hovedsageligt - Storebælt.

Stiger voldsomt
Skibstrafikken ventes at stige voldsomt med en fjerdedel i 2020. Olieskibene vil også blive større. Så i mængder vil der blive transporteret 30 procent mere olie gennem danske farvande i 2010 og 50 procent mere i 2020, primært gennem Storebælt, viser arbejdsgruppens beregninger, som rådgivningsfirmaet Cowi har lavet.