Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Flere nordjyske kræftpatienter behandles rettidigt

I 4. kvartal af 2017 blev 85 procent af de nordjyske kræftpatienter behandlet inden for tidsfristerne i kræftpakkerne.

De seneste to kvartaler har Region Nordjylland haft en fremgang, når det handler om at opfylde kræftpakkernes mål for standardforløbstider.

85 procent af de nordjyske kræftpatienter blev i sidste kvartal af 2017 behandlet indenfor tidsfristerne i kræftpakkerne, hvilket er en fremgang på 11 procentpoint sammenlignet med 2. kvartal 2017.

I 2. kvartal 2017 dykkede regionen til et lavpunkt, da standardforløbstiden kun blev overholdt i 74 procent af tilfældene.

Det er flot, at hospitalerne har sikret sådan en fremgang

Ulla Astman, regionsrådsformand, Socialdemokratiet

Det medførte et øget fokus i Region Nordjylland på området, som i 3. kvartal 2017 betød et spring til 82 procent, og yderligere et spring til 85 procent i 4. kvartal 2017.

- Kræftpatienterne i Nordjylland får nu for alvor glæde af, at vi kontinuerligt har fokuseret på at forbedre os, når det handler om overholdelse af forløbstiderne i kræftpakkerne. Det er flot, at hospitalerne har sikret sådan en fremgang, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

90 procent skal behandles til tiden

Politikernes mål er, at 90 procent af patienterne får et forløb, hvor tiderne i kræftpakkerne bliver overholdt.

- Vi har sat os ambitiøse mål for dette område, så vi skal ikke hvile på laurbærrene. Det flotte resultat er forhåbentlig blot et skridt på vejen til at nå helt i mål med de politiske ambitioner for kræftområdet, siger Ulla Astman.

Region Nordjylland og Region Syddanmark er i den nye opgørelse de eneste to regioner, der ligger over landsgennemsnittet på 83 procent.

Koncerndirektør Anne Bukh fra Region Nordjylland oplyser, at der efter dykket i 2. kvartal blev sat massivt ind for at knække kurven.

- Jeg kan se, at hospitalerne har gjort meget ud af at gennemgå og analysere på alle overskridelser af standardforløbstiderne for at identificere, hvor udfordringerne er og sætte ind med løsninger, hvor det har været muligt. Det fokuserede arbejde for at forbedre vores målopfyldelse fortsætter, for der er stadig områder med udfordringer og forbedringspotentialer, men det går heldigvis den rigtige vej, siger koncerndirektør Anna Bukh.