Flere nyretransplantationer i 2008

I 2008 er der sket en betydelig stigning i antallet af nyretransplantationer. Stigningen er især sket i antallet af transplantationer fra levende donorer. Derimod er der et drastisk fald i antal organdonorer.

<b>Flere nyrer</b>
Efter at have oplevet en tilbagegang fra 2006 til 2007, er antallet af nyretransplantationer i 2008 igen gået i vejret. Og det på trods af en tre måneder lang konflikt hos sygeplejerskerne.

<b>Tallene</b>
Antallet af transplantationer fra levende donorer, er steget fra 56 i 2007 til 74 i 2008.
Tallene fra afdøde donorer er steget fra 115 i 2007 til 122 i 2008.

Nyretransplantationer 06 07 08
Nekronyrer 120 115 122
Levende donorer 58 56 74
I alt 178 171 196

<b>Drastisk fald i organdonorer</b>
I modsætning til tallene for nyretransplantationer, kan Nyreforeningen desværre konstatere, et drastisk fald i antallet af organdonorer.

Antal organdonorer 06 07 08
62 72 65