Flere nyuddannede arbejdsløse

På kun et år er arbejdsløsheden blandt nyuddannede fra universiteterne steget med 42,1 procent viser aktuelle tal fra AC

I de kommende måneder kan man forvente en yderligere voldsom stigning når mange studerende afslutter deres uddannelse omkring sommerferien. Selv om ledigheden stadig er lav, så vækker den voldsomme stigning bekymring hos Danske Studerendes Fællesråd, der efterlyser handling fra både politikerne og universiteterne.

- En stigning i arbejdsløsheden på mere end 40 procent er voldsomt. Og det er særlig bekymrende, at arbejdsløsheden stiger meget hurtigere blandt de nyuddannede end blandt akademikere som helhed, siger Laura Toftegaard Pedersen næstformand og levevilkårsordfører i Danske Studerendes Fællesråd.