LIGE NU:

Flere trafikdrab på de nordjyske landeveje

Antallet af trafikdræbte er steget voldsomt i Nordjylland, og de stigende hastigheder på landevejene spiller en afgørende rolle. Derfor opfordrer Nordjyllands Færdselssikkerhedsudvalg de næste fire uger nordjyderne til at lette trykket på speederen samtid

Hastighederne på de danske veje er steget markant siden efteråret 2006, og resultatet har sat tydelige spor i ulykkesstatistikken: 100 flere dræbte i 2007, og de første otte måneder i 2008 ser ikke ud til at ændre udviklingen.

- Der er en direkte sammenhæng mellem hastighedsniveau og antallet af ulykker og dermed dræbte og kvæstede i trafikken. Hastighed er helt klart et af vores hovedindsatsområder, hvor vi arbejder på at forbedre trafiksikkerheden, forklarer Vejcenterchef Ernst Østergaard Pedersen, der er formand for Nordjyllands Færdselssikkerhedsudvalg.

Han påpeger, at 49 nordjyder blev ofre for trafikdrab i Nordjylland sidste år. Heraf fandt 38 sted på landeveje - det tilsvarende tal for 2006 var 27. Nordjyllands Færdselssikkerhedsudvalg opfordrer de nordjyske bilister til at "Ta?10 af farten," så vi alle er med til at få vendt den negative udvikling i antallet af trafikdræbte - og det skal være nu.

Kampagnen foregår fra uge 39 til 42 og gennemføres i et samarbejde mellem Rådet for Større Færdselssikkerhed, Vejdirektoratet, politi, og kommuner.