Flere turister skal lokkes til kysten

Antallet af turister ved det danske kyster er faldet markant de seneste år, men den udvikling skal en ny aftale være med til at vende.

Regeringen har fredag indgået en aftale med Folketingets partier om en vækstplan for dansk turisme. Fremover skal det blandt andet være muligt at bygge indenfor strandbeskyttelseslinjen eller kystzonen.

- Vi ved fra svenske og norske forsøg, at det kan lade sig gøre at opføre nye anlæg ved kysterne, uden at det går ud over naturoplevelsen. Nu prøver vi det i Danmark, siger miljøminister Kirsten Brosbøl (Soc.dem.) i en pressemeddelelse.

Grunden til, at man bløder op på reglen er, at antallet af overnatninger i dansk kyst- og naturturisme faldet med 27,5 procent i løbet af bare 10 år. Erhvervs- og vækstministeren glæder sig derfor over, at der nu blive gjort en indsats på området.

- Det er en god aftale for dansk turisme, og jeg glæder mig over den brede politiske opbakning til vækstplanen, siger Henrik Sass Larsen (Soc.dem.).

- Vi inviterer derfor kommuner, hvor der er et stort potentiale, til at komme med bud på, hvad man kan gøre i netop deres område. Forslagene skal være gennemarbejdede, ambitiøse og tilpasset naturen, for i sidste ende er det den, mange turister kommer for at opleve, siger Kirsten Brosbøl om det videre arbejde.

Aftalen kan få stor betydning i Nordjylland, hvor flere kommuner formentlig vil se på mulighederne for at få dispensation. Der er i første omgang tale om en forsøgsordning, som ventes at træde i kraft fra årsskiftet.