Foto: Presse

Fodbold for folkesundhed

Aalborg Kommune og DBU arbejder nu sammen for folkesundhed.

I et nyt partnerskab mellem Aalborg Kommune og DBU bliver fodbolden brugt som sundhedsfremmende og socialt værktøj i fire nye projekter.

- Fodbold kan være med til at løse samfundets udfordringer - både i forhold til sundhed, integration og arbejdet med den nye skolereform. Derfor ønsker vi et tættere samarbejde med landets kommuner om at udbrede forskellige fodboldaktiviteter til glæde og gavn for flere, siger Jesper Møller, der er formand for DBU.

På baggrund af DBUs ønske om samarbejde med kommunerne, har DBU Jylland og Aalborg Kommune fredag underskrevet en partnerskabsaftale om, at der i årene 2015-2017 arbejdes målrettet indenfor sundhed, integration, arbejdet med den nye skolereform og fodbold.

Samarbejdet bliver startskuddet til fem konkrete projekter:

  • Elever på Tornhøjskolen tilbydes fodboldundervisning som valgfag
  • Der arbejdes med social inklusion på Sønderbroskolen
  • Der sættes fokus på fodbold for piger på Gl. Hasseris Skole
  • Mænd som er tilknyttet kommunens Sundhedscenter introduceres til fodbold i en forening
  • En foreningsguide skal gøre det lettere for beboere i Vangen at blive en del af fodboldtræningen i den nærliggende fodboldforening

I alle projekterne involveres lokale fodboldforeninger, blandt andet for at give borgerne et varigt tilbud, som også består udover projektperioden.

- Jeg er overbevist om, at mange vil have glæde af mødet med foreningslivet, for i mange foreningsmiljøer er man gode til at skabe fællesskaber, som hverken skeler til hudfarve, indkomst, politisk overbevisning eller stjerner på skulderen - for på fodboldbanen handler det om sammenhold, siger Keld Jensen, formand for folkeoplysningsudvalget i Aalborg.

- Partnerskabsaftalen mellem Aalborg Kommune og DBU Jylland kan blandt andet bidrage til, at vi får skabt de rette rammer og vilkår for de medvirkende foreninger, så de kan bidrage til endnu flere borgers sundhed og trivsel, siger rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune Mads Duedahl.