Foto: Christian Henriksen

Foto: Per Harder

1 af 2

Folketinget dobbeltsnydt i skifersag

Godkendelsen til at bore efter skifergas i Vendsyssel skete efter den såkaldte "Åben Dør-procedure". Men heller ikke de regler blev overholdt, viser TV2 Nords gennemgang af sagen.

Da energiminister Sven Auken (Socialdemokraterne) i 1996 fik indført en ny procedure for tildeling af koncessioner til at efterforske og indvinde gas og olie i Danmark - den såkaldte "Åben Dør-procedure", forlangte Folketinget at blive inddraget.

Det viser dokumenter, som TV2 Nord er kommet i besiddelse af, efter at have fået aktindsigt i skifersagen.

Daværende formand for Folketinges Energipolitiske Udvalg, Kim Behnke, udtalte dengang på udvalgtes vegne.

"Udvalget har behandlet redegørelsen i nogle møder. Udvalget ønsker at præcisere, at udvalget inddrages i proceduren for tildeling af tilladelser efter åben dør-systemet efter samme regler, som gælder for udvalgets hidtidige inddragelse ved tildeling af tilladelser i henhold til undergrundsloven (udbudsrunderne)".

TV2 Nord har i flere indslag dokumenteret, at Folketinget stik imod alle regler blev holdt i uvidenhed, da Energiminister Lykke Friis (Venstre) i 2010 gav tilladelse til at bore efter skifergas i Nordjylland.

Ifølge Energistyrelsen blev oplysningen om, at det drejede sig om skifergas holdt fortrolig af hensyn til de udenlandske energiselskaber.

Det nyvalgte medlem af Folketingets Energiudvalg Bjarne Laustsen vil efter ferien kalde energiministeren i samråd om sagen.

Den nye energiminister, Lars Christian Lilleholt (Venstre), var selv formand for energiudvalget, da hans partifælle Lykke Friis i 2010 udstedte tilladelsen til at bore efter skifergas.

TV2 Nord har i flere måneder forsøgt at få et interview med Lars Christian Lilleholt for at få svar på, om han selv var klar over, at der var tale om skifergas - og hvor han i så fald havde sin viden fra, men han ønsker ikke at stille op.