Valgplakaterne her hænger lovligt, men flere folketingskandidater hænger deres plakater på ulovlige steder. Foto: Lone Vad Dam

Folketingskandidater bryder reglerne

I deres iver for at fange vælgernes interesse, så bryder flere folketingskandidater reglerne for ophængning af valgplakater.

Ifølge Ekstra Bladet så er der flere eksempler på, at folketingskandidaterne hænger valgplakater op, hvor det er til gene for trafikken.

Reglerne siger, at valgplakater ikke må hænges op:

1) på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,

2) i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,

3) i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,

4) på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,

5) på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,

6) nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,

7) lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, eller

8) højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.

Desuden skal valgplakater være påskrevet hvem der har stået for opsætningen og et telefonnummer, hvor man kan kontakte den ansvarlige, hvis der skulle være noget galt med ophængningen.