Folkevalgte bakker vraget K-kandidat op

Nordjyske politikere fra Jammerbugt og Aalborg samt fra regionsrådet går imod beslutningen i Det Konservative Folkepartis ledelse om ikke at genopstille Pernille Weiss til Europa-Parlamentet.

En række nordjyske folkevalgte melder sig nu som støtter til det konservative medlem af Europa-Parlamentet Pernille Weiss, som partiets ledelse ikke vil genopstille til næste års parlamentsvalg.

De to konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt, Jørgen Ravn Christensen og Johnny Solbjerg, samt to af de syv konservative medlemmer af det nordjyske regionsråd er blandt dem, der til det konservative landsråd i september indstiller, at Pernille Weiss genopstilles til Europa-Parlamentet.

- Jeg bakker hende op, for jeg synes, hun har gjort det fornemt i parlamentet og har opnået store politiske resultater. Det er det og kun det, hun efter min mening som folkevalgt skal vurderes på, siger Vibeke Gamst, der både er medlem af det nordjyske regionsråd og 2. viceborgmester i Aalborg.

Hun bakkes op af et andet regionsrådsmedlem, Kim Frost.

Partiets hovedbestyrelse vedtog i maj, at man ikke ønsker Pernille Weiss genopstillet, og hovedbestyrelsen opfordrede hende til omgående at trække sig. Baggrunden var en række henvendelser fra tidligere ansatte i Pernille Weiss’ sekretariat i Bruxelles.

De beskrev et ekstremt dårligt psykisk arbejdsmiljø, der havde ført til flere sygemeldinger.

Den opsigtsvækkende melding fra partitoppen har siden udløst mange interne diskussioner i partiet, også i Nordjylland. Partiets syv m/k store regionsrådsgruppe bad partiet om en nærmere forklaring. Den kom, men gjorde dem, syntes flere medlemmer, ikke klogere.

Derfor var partiets generalsekretær før sommerferien kaldt til Aalborg for at forklare sig.

Sagen har også været drøftet på et ekstraordinært møde i partiets nordjyske storkredsbestyrelse. Her var partiets leder, fhv. justitsminister Søren Pape, med.

FAKTA

Pernille Weiss, 55 år, blev nyvalgt til Europa-Parlamentet i 2019 med 80.140 personlige stemmer. Hun sikrede dermed Det Konservative Folkeparti et mandat. 

Hun er uddannet sygeplejerske og sad i en periode i amtsrådet på Fyn.

Ved flere lejligheder har hun i Europa-Parlamentet stemt på en måde, som hendes hjemlige parti var imod. Det er i partitoppen opfattelsen, at Pernille Weiss ved flere lejligheder har lyttet mere til de tyske konservative, som hun er i gruppe med, end til sine partifæller på Christiansborg. 

Næste valg til Europa-Parlamentet holdes i juni 2024. 

I forrige uge meddelte de konservative på Fanø og i Silkeborg, at de støtter Pernille Weiss. Silkeborg-bestyrelsen har dog siden trukket støtten tilbage. Det skete, efter at Søren Pape i en mail, som Berlingske kunne referere, skrev til dem, at han var “dybt chokeret” over deres opførsel og over, at de udviste “total mistillid til partiets ledende organer”.

Han tilføjede, at “dette parti har altid været sin egen værste fjende”.

Støtten fra Fanø er intakt, og siden har folkevalgte fra Jammerbugt, Varde, Bornholm, Aalborg og det nordjyske regionsråd tilsluttet sig.

Vibeke Gamst siger, at hun bakker Pernille Weiss op dels på grund af hendes politiske resultater, dels i utilfredshed med den proces, der har ført til hovedbestyrelsens beslutning.

- Det er svært at have tillid til en intern undersøgelse, der ikke er grebet professionelt an. Det er generalsekretæren og en næstformand, der har interviewet de utilfredse tidligere ansatte, der har henvendt sig. Når man ikke hyrer en advokat til at komme hele vejen rundt, kan jeg ikke have tillid til resultatet, siger Vibeke Gamst.

Hun undrer sig også over, at partiet kunne få den tanke at opfordre Pernille Weiss til at trække sig i utide.

- Det er vælgerne, der har stemt hende ind. Det skal en partiorganisation ikke prøve at ændre på midt i valgperioden, siger Vibeke Gamst.

Hun erkender, at det ikke er mange af partiets medlemmer eller folkevalgte, der officielt indstiller Pernille Weiss til genopstilling på landsrådet i næste måned.

- Nu ved vi jo ikke, hvem partiets ledelse foreslår i stedet. Men jeg fornemmer, at vi, der nu står bag indstillingen, langt fra er de eneste konservative, der ønsker Pernille Weiss genopstillet, siger Vibeke Gamst.

Til gengæld siger formanden for den nordjyske storkreds, Bjarne Villadsen, til TV2 Nord, at den regionale bestyrelse bakker 100 procent op bag hovedbestyrelsens beslutning.

- Jeg har selv som medlem af hovedbestyrelsen haft adgang til at læse dokumenter, som ikke kan offentliggøres, fordi de er personfølsomme. Og de bekræfter mig helt og holdent i, at der er sket ting, som vi med de værdier, vi har som parti, ikke kan se igennem fingre med, siger Bjarne Villadsen.

Til de syv regionsrådsmedlemmer i Nordjylland hører også Per Larsen, der samtidig er folketingsmedlem. Han vil ikke sige noget som helst om, hvor han selv står:

- Det er et organisatorisk spørgsmål, som jeg har holdt mig helt ude af, og som jeg ikke har nogen holdning til, er Per Larsens eneste kommentar. 


Seneste nyt

fra Nordjylland