Fondschef med hukommelsessvigt

Den tidligere fondschef i Sparekassen Himmerland kunne under dagens afhøring, i sagen om kursmanipulerende handler mellem Sparekassen Himmerland og EBH Bank, stort set intet huske.

- Det husker jeg ikke.

Eller

- Det kender jeg ikke noget til.

Det var stort set de eneste svar, anklagemyndigheden kunne få ud af den tidligere fondschef i Sparekassen Himmerland under dagens afhøringer.

Da anklageren afspillede en telefonsamtale, erkendte fondschefen, at han var den ene part, men at han ikke kunne huske at samtalen havde fundet sted.

Da handlerne mellem de to banker begyndte, var den tidligere fondschef på ferie, hvorfor det var souschefen, der foretog dem. Men fondschefen var ikke orienteret og fulgte ikke op på handlerne, forklarede han.

Anklageren ville vide om denne type af handler, ifølge fondschefen, var unormale.

- Ja, det er ikke noget man normalt gør, lød det fra fondschefen.