LIGE NU:

Forældre er skuffede

Forældreparret fra Serritslev-sagen er skuffede over landsrettens afgørelse, der i store træk stadfæster byrettens dom om, at de er skyldige i vanrøgt og misbrug af deres børn.

Forsvareren for såvel faderen og moderen fortæller, at deres klienter er skuffede, og for så vidt angår moderen, er hun skuffet over, at hun ikke blev frifundet for den del, der handler om at have holdt den ældste datter indespærret.
Også faderens forsvarsadvokat fortæller, at faderen er skuffet, og forsvareren vil nu forsøge at få ændret den strenge forvaringsdom til en fængselsdom i stedet.