LIGE NU:

Forældre klager over sygehus

En 15-årig piges død på Aalborg Sygehus er ifølge Nordjyske Stiftstidende blevet en sag for Patientklagenævnet.

- Vi er ikke ude på at ramme nogen personligt. Vi ønsker blot, at der bliver rettet op på alle de fejl, der blev begået i forbindelse med vores datters død, så det ikke sker for andre. Det er vores eneste ærinde med klagen, siger faderen Jens Kofoed til avisen.

Datteren led af astma
Datteren Katrine led af astma og var ifølge faderen blevet forkølet, da han 21. november 2005 om natten kørte hende til vagtlæge på Aalborg Sygehus Syd. Tre timer senere var hun erklæret død.

Ville ikke henvise datteren til voksenafdelingen
Vagtlægen henviste Katrine til børneafdelingen på Aalborg Sygehus Nord, selv om både hun og faderen bad om at komme på voksenafdelingen. På børneafdelingen fik Katrine indsprøjtet en astmamedicin, som hun tilsyneladende ikke kunne tåle. Hun gik i chok og fik hjertestop.

Genoplivningen var uprofessionel
Genoplivningsforsøgene oplevede Jens Kofoed som meget uprofessionelle. Bl.a. gik der ifølge ham syv minutter, før datteren fik indsprøjtet adrenalin til at modvirke choktilstanden og yderligere ni minutter, inden en hjertestødsmaskine nåede frem.