LIGE NU:

Forældre og børn bliver væk fra børneundersøgelser

Nu vil Region Nordjylland sende breve ud til forældre for at sikre, at de dukker op til børneundersøgelser hos deres læge - flere og flere falder nemlig fra og glemmer at bestille tid.

90 procent af forældre i Nordjylland tager deres børn med til undersøgelse hos lægen, indtil børnene er et år gamle. Men ved tre-års-undersøgelsen er det kun 60 procent af forældrene, der husker at bestille en tid.

Det er en bekymrende udvikling, mener man hos Region Nordjylland, som nu vil have forældrene tilbage i konsultationsrummet til de årlige undersøgelser - en indsats med påmindelser per brev skal få forældrene ud af starthullerne.

- Det er bekymrende tal, for det er vigtigt, at børnene kommer til disse forebyggende undersøgelser, så lægen kan støtte op om det enkelte barns trivsel og gode udvikling, siger Pernille Buhelt (S), som er formand for Sundhedskoordinationsudvalget.

Sundhedskoordinationsudvalget, der består af Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og de praktiserende læger i Nordjylland, har netop besluttet at sætte en særlig indsats i gang, så flest mulige børn kommer til børneundersøgelse hos egen læge. Det sker med breve, som opfordrer forældre, hvis børn ikke har deltaget i en børneundersøgelse, til at kontakte egen læge og få bestilt en tid.

Indsatsen er løbende, og brevene sendes ud hvert kvartal - Region Nordjylland vil løbende overvåge effekten af indsatsen.

- Vi håber med denne fælles indsats, at fremmødeprocenten vil ryge opad. Der kan være mange forklaringer på, hvorfor forældrene ikke møder op med deres børn – forglemmelse kan være en forklaring. Derfor vil vi med indsatsen minde forældrene om, at de skal bestille en tid, siger næstformand for Sundhedskoordinations-udvalget, Anders Broholm (V).

Børneundersøgelserne, som børn skal til når de er fem uger, fem måneder, et år, to år, tre år, fire år og fem år, foregår alle hos den praktiserende læge. Og betydningen af undersøgelserne skal ikke undervurderes, siger Annemette Knudsen Alstrup, formand for de praktiserende læger i Nordjylland.

- Børneundersøgelserne er et helt centralt tilbud i vores sundhedsvæsen. Det er her, vi virkelig kan gøre en forskel for de børn, der har brug for ekstra støtte, og hvor en tidlig indsats kan gøre en stor forskel for barnets videre udvikling, siger Annemette Knudsen Alstrup.