Foto: Ivan Johan Hansen (Arkiv)

Forældres alkoholvaner påvirker unge

Rusmiddelundersøgelse blandt skolebørn i Hjørring Kommune viser sammenhæng mellem forældres holdning til børn og alkohol og børnenes reelle forbrug af alkohol.

Blandt unge, der har forældrenes tilladelse til at drikke hjemme, er der et større og mere fast forbrug af rusmidler, end det er tilfældet blandt de unge, der ikke på drikke hjemme ved deres forældre. Det viser en ny undersøgelse blandt de ældste skolebørn i Hjørring Kommune i klasserne 7. til 10. klasse.

Samtidig viser undersøgelsen, at der samtidig er en sammenhæng mellem børnenes debut-alder og deres aktuelle forbrug af rusmidler.

- Forældrenes holdning til alkohol har altså en stor betydning for de unges forhold til rusmidler generelt, siger SSP-ungdomskonsulent Mikael Tirup.

Resultatet af undersøgelsen kommer til at indgå i SSP-arbejdet og vejledningen af de unge i hverdagen.

- Undersøgelsen giver os en værdifuld viden om nogle sammenhænge og adfærdsmønstre, som vi kan bruge, når vi underviser og vejleder de unge og deres forældre, siger Mikael Tistrup.