LIGE NU:

Formand trækker sig efter homo-sag

Bankrådsformanden i Spar Nord København går af efter at have udtrykt skepsis om navnet "Regnbuepladsen".

Bankrådsformand i Spar Nord København Thomas Højlund har fredag morgen beklaget de utilsigtede konsekvenser af det høringssvar, som han i sidste måned sendte til Københavns Kommune på vegne af Spar Nord København.

Høringssvaret vedrørte navngivning af pladsen ud for adresserne Rådhuspladsen 75-77, hvor Spar Nord København har adresse, og hvor Thomas Højlund på vegne af Spar Nord København i høringssvaret gav udtryk for bankens skepsis over for forslaget om at navngive pladsen

"Regnbuepladsen".

Høringssvaret har de seneste dage givet anledning til tvivl om det værdisæt, som Spar Nord København og det øvrige Spar Nord bygger på. Med afsæt i høringssvaret er banken blevet beskyldt

for at tage afstand fra homoseksuelle, og det er som følge heraf, at Thomas Højlund nu har besluttet at trække sig fra posten som bankrådsformand i Spar Nord København.

I Spar Nords direktion har administrerende direktør Lasse Nyby noteret sig Thomas Højlunds beslutning.

- Spar Nord er blevet tilskrevet holdninger til homoseksuelle, som vi slet ikke kan genkende. Vi er endda blevet beskyldt for at være homofobiske, og det kunne simpelthen ikke være mere forkert.

Demokratiske værdier og mangfoldighed er netop en af styrkerne ved vores måde at drive bank på, og vi beklager, at det ikke er kommet ordentligt til udtryk i denne debat, siger Lasse Nyby i en pressemeddelelse

- Høringssvaret fra Thomas Højlund har skabt en utilsigtet og rigtig ærgerlig tvivl om Spar Nords værdier, og jeg forstår og accepterer fuldt ud Thomas Højlunds beslutning om at trække sig som

bankrådsformand i Spar Nord København, fortsætter han.