Forsat støj fra tog

Naboer til togbanen i Lindholm lever forsat i, hvad de betegner som et støj og forureningshelvede, Grunden er at DSB?s IC tog bliver rengjort lige uden for deres hjem.

Selvom DSB har gjort lidt for at begrænse støjen er det ikke nok.

Morten Kjær Hansen og Henrik Nielsen er ikke glade for DSB.
Som tidligere vist her på TV2NORD har DSB anlagt et spor hvor de kan gøre togene rene - 10 meter fra deres huse.

- Jeg føler ikke at de regner os for noget. Min mening om DSB er meget lav, det er helt sikkert, siger Henrik Nielsen

Aalborg kommune har bedt DSB om at overholde miljøreglerne for støj.
Det siger DSB nu at de vil gøre ved at standse motorerne, når togene holder stille, så de ikke kører i tomgang.
Men selvom motorerne bliver slukket hver gang er det ikke nok for naboerne.
Larmen fra togene er der forsat, når de starter og stopper. Dertil kommer al dieselosen.

- Det må man regne med, når man bor lige op af et trafikanlæg, siger specialkonsulent hos DSB, Klaus Skafte Nielsen

For naboerne er den eneste løsning at tog- rengøringen foregår et andet sted.
Det afviser DSB som løsning og Klaus Skafte Nielsen regner ikke med at togene bliver fjernet helt.

Forsiden lige nu