Foto: Rune Borre-Jensen (arkiv)

Forslag: Find din praktiserende læge på sygehuset

I et forsøg på at komme manglen på praktiserende læger til livs foreslår Region Nordjylland nu at lave lægeklinikker på sygehusene.

Region Nordjylland går nu nye vej for at afhjælpe manglen på praktiserende læger, der truer behandlingssystemet flere steder i regionen.

Ifølge Jyllands Posten foreslår formanden for regionen, Ulla Astmann (S), at der oprettes offentlige lægeklinikker på sygehusene for de patienter i tyndt befolkede områder, som lige nu eller på sigt vil stå uden praktiserende læge.

Her skal der ansættes læger i kombinations-stillinger, hvor lægerne halvdelen af tiden skal fungere som praktisernede læger og den anden halvdel som sygehuslæger. 

Fordelen ved en sådan ordning kan ifølge regionsrådsformand Ulla Astmann give patienterne et kortere og mere sammenhængende forløb, hvor de kan gå direkte fra konsultationen til røntgenlægen eller diabetessygeplejersken. Eller at man helt kan springe lægekonsultationen over og i stedet komme direkte ind hos en specialist.

Forslaget kommer efter længere tids forsøg på at lokke praktiserende læger ud til yderområderne med blandt andet fastholdelsestillæg og bonuser. Men intet har virket, og Region Nordjylland står derfor nu i en situation, hvor de ikke kan garantere læger til patienterne. Derfor vil regionen nu udfordre reglerne for lægekonsultation for at lukke de store huller i lægedækningen.

Tanken er dog, at forslaget kun er for patienter, hvor køreturen til sygehuset ikke bliver længere end turen til deres lægeklinik.

På Bornholm har der været lignende tiltag med lægepraksis på et sygehus, efter to af øens praktiserende læger lukkede. Og ifølge Jyllands-Posten er flere regioner nu også villige til at teste forslaget fra Region Nordjylland.