02:02

Forstå den kommunale udligning: Så meget får du ud af det

I dag mødes borgmestre fra hele landet for at diskutere udligningsreformen, og hvordan man kan gøre det smartere. Se her, hvad udligningen betyder for dig.

 Her kan du se, hvad du får ud af den kommunale udligning. Men hvad er kommunal udligning egentlig?

- Det her er vigtige penge, som borgerne ude i de fattige kommuner kan mærke mangler – udligning handler simpelthen om, hvor tit de ældre får gjort rent, hvor god dagplejen er, og hvor mange penge der er til folkeskolen. I dag fordeles cirka 18 milliarder kroner hvert år mellem kommunerne i den kommunale udligning, og et skøn er, at en tredjedel ender i de – så at sige – forkerte kommunekasser med det nuværende system, forklarer Katrine Fuglsang, TV2 Nords Christiansborgredaktør. 

I 2020 er det i alt 64 milliarder kroner, der bliver fordelt ud til kommunerne. Det er både penge fra staten og fra de kommuner, som har penge i overskud. Det system startede i 1969, da man fik behov for at system, der kunne sikre lige muligheder og samme service i alle landets kommuner. 

- Så selvom ordet ’udligningsreform’ ikke er særligt sexet, så skal man ikke lade sig snyde. Hvis man som helt almindelig borger skal fordele sin opmærksomhed mellem flere forskellige politiske emner det her forår, så er udligningsreformen sandsynligvis dét, der kommer til at have allerstørst indflydelse i ens hverdag – hvis det vel at mærke lykkes politikerne på Christiansborg at få landet reformen, siger Katrine Fuglsang.

Se her, hvad udligningen betyder for dig og din kommune her i 2020:

I dag er borgmestre fra hele landet samlet i Aalborg Kongres- og Kulturcenter for at diskutere en udligningsreform, der skal gøre fordelingen af midler mere fair. Tidligere har der været stor uenighed om udligningen kommunerne imellem, og senest er det blevet til sagsanlæg mod staten. 

Hvis det her lykkes, så vil det være det største, der er sket for kommunerne siden kommunesammenlægningen i 2007.

Katrine Fuglsang, TV2 Nords Christianborgredaktør.

Hvorfor er det så svært? 

- Det er svært, fordi ingen er tilfredse i dag – og uanset, hvordan en reform bliver sammensat, så bliver meget få kommuner tilfredse trods alle anstrengelserne. I dag mener de rige kommuner, at de afleverer for mange penge, og de fattige kommuner mener, de modtager for få. En rundspørge fra 2019 viser, at syv ud af ti borgmestre forventer, at de får flere penge med den nye udligningsreform, og det siger sig selv – det kommer jo helt matematisk ikke til at ske, medmindre den sidste tredjedel får sig en kæmperegning, forklarer TV2 Nords Christiansborgredaktør Katrine Fuglsang. 

- Og så er der hele sammensætningen af en ny udligningsreform. Det her er allerede gået galt én gang – den tidligere regering forsøgte sig med en udligningsreform i 2018, men måtte give op, da man simpelthen ikke kunne blive enige. Nu er det så en socialdemokratisk regering, der skal forsøge sig – det gør nærmest kun problemerne endnu større, for i landets fire største byer er borgmesteren socialdemokrat, og dermed kan Mette Frederiksen let havne i en sprængfarlig position mellem partiets mest magtfulde borgmestre og de udkantskommuner, hun gik til valg på at ville hjælpe.

Hvor vigtig er timingen for en ny udligningsreform?

- Hvis det her lykkes, så vil det være det største, der er sket for kommunerne siden kommunesammenlægningen i 2007. Regeringen kommer med et udspil til, hvordan en udligningsreform kan se ud i næste måned – og når forventningen som nævnt er, at der bliver ballade uanset hvad … ja, så kan man i det mindste time, hvornår dén ballade rammer. Det er afgørende at være i god afstand af kommunalvalget, som vi jo bekendt skal til næste år. Men det bliver sprængfarligt – og det er også derfor, mit budskab til nordjyderne er: Sørg for at interessere jer for det her, for det handler om jeres hverdag, dér hvor I bor – også selvom det hedder noget så ucharmerende som udligningsreform, siger Katrine Fuglsang.

Udligningen har gennem årene ændret sig en hel del, og det har haft stor indflydelse på kommunernes økonomi. Bare mellem 2019 og 2020 er der stor forskel på, hvad den enkelte kommune får ud af udligningen. Det sker, fordi man ændrer på de forskellige beregningsparametre. I Brønderslev har kommunen eksempelvis mistet flere millioner kroner i udligningen, fordi kommunen ikke længere kategoriseres som en "vanskeligt stillet kommune".

I 2019 var det 62,1 milliarder kroner, der blev fordelt mellem kommunerne. Af de 64 milliarder, der er blevet fordelt i år, er 9,2 milliarder kommet til Nordjylland. 

Grafikkerne er beregnet på tal fra Social- og Indenrigsministeriet. De tal, der er brugt, er summen af udligningen. Der er i tallene ikke taget højde for diverse tilskud.

05:18

I disse dage er der Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Alle landets borgmestre  er samlet for at diskutere fremtidens kommunale velfærd, og ikke mindst, hvordan økonomien skal hænge sammen. De nordjyske borgmestre har ét fælles krav - det haster med en udligningsreform.

Luk video