Foto: TV2/Nord

Fortsat færre ledige

15.273 fuldtidsledige i Nordjylland i september 2011. Et fald på 802  siden september i fjor.         

Faldet i antal fuldtidsledige (inkl. aktiverede) på de 802 fuldtidsledige fra september 2010 til september 2011 svarer til et fald på 5,0% på et år. I forhold til august 2011 er der tale om en stigning på knap 1.000. 
 
Alle regioner har faldende eller uændret ledighed fra september til september. Nordjyllands ledighed faldt mest - og lidt mere end Midtjyllands, 4,4%. På landsplan faldt ledigheden med 1,9%
 
Hvis antallet af fuldtidsledige korrigeres for sæson-udsving var der 17.481 ledige i september 2011 i Nordjylland. Det er et fald på 128 i forhold til august 2011. På landsplan var der 163.298 ledige sæsonkorrigeret i september, og det er et fald på 128 i forhold til august 2011. I begge tilfælde nærmest en uændret ledighed.
 
Færre ledige mænd og flere ledige kvinder
Mændenes ledighed faldt med 14,0%, mens kvindernes ledighed steg med 6,8%. Det er alle aldersgrupper af mænd, der oplever faldende bruttoledighed fra september 2010 til september 2011. Mændenes ledighed har været faldende siden oktober 2010. Kvindernes ledighed er steget for næsten alle aldersgrupper i samme periode. Kvindernes ledighed har været stigende siden marts 2009.

Ledigheden falder i de fleste kommuner
Frederikshavn og Mariagerfjord kommuner har haft de største fald i ledigheden blandt de 8 kommuner med denne udvikling. Aalborg, Jammerbugt og Læsø har haft en lille stigning i ledigheden.
 
3F har det største fald i ledigheden
Ledigheden er faldet med 644 fuldtidsledige i 3F (inkl. TIB) i september 2011 sammenlignet med september 2010. Metalarbejderne har det næststørste fald med 362 fuldtidsledige. Der har bl.a. været stigende ledighed i Kristelig a-kasse med 125, i FOA med 141 og i Akademikernes a-kasse med 99.
  
Samlet tegner der sig et billede af et Nordjylland med en aktuel ledighed, der ikke afviger væsentligt fra ledigheden i det øvrige Danmark. Måler man f.eks. på ledighedsprocenten for forsikrede, så er Nordjylland med 5,9% helt tæt på landstallet på 5,8%, og kun Midtjylland med 5,5% har en lavere procent.