Fra spildvarme til el

Nyt forskningsprojekt om bedre udnyttelse af spildvarme hos Risø kan hjælpe Aalborg-firma. Potentialet er enormt, og der kan være både arbejdspladser og klimafordele at hente.

Risø DTU forsøger sig nu sammen med danske og udenlandske partnere at omdanne spildvarme til el i større stil. Og det kan der komme både arbejdspladser og klimafordele ud af.
Både Aalborg Universitet og Aalborg-firmaet Alpcon deltager.

Forskningsprojekter har fået 18 millioner kroner af Det Strategiske Forskningsråd for de kommende fire år til at udvikle den såkaldte termoelektroniske teknologi, så den kan bruges i kraftvarmeværker og cementfabrikker eller andre, større industrianlæg med høje varmetemperaturer. I forvejen er teknologien i det små i praktisk brug fra varmekilder, hvor temperaturerne ikke er så høje. 

- Potentialet er ret stort. Vi ser helt sikkert efter en kommerciel værdi i det her, siger seniorforsker og programleder Nini Pryds fra Risø DTU.

Over halvdelen af al energiproduktion går til spilde som uudnyttet varme. Og der er meget at vinde, hvis bare en brøkdel af spildvarmen kan udnyttes ved hjælp af den såkaldt termoelektriske teknologi. Der foreligger forskellige skøn om, at op til 12-15 procent af spildvarmen kan udbyttes til produktion af el. 

Den termoelektriske teknologi udnytter forskel i temperaturer på hver side af et materiale, idet elektroner bevæger sig fra den varme side til den kolde side og på den måde omdanner varmen til elektricitet. 

 I Aalborg leverer projektpartneren Alpcon A/S som et af ganske få firmaer i verden termoelektroniske løsninger til for eksempel batterikøling i telekombranchen. Projektet med Risø DTU skal udvikle løsninger til store produktionsanlæg med meget høj varmeudledning på op mod 1000 celsiusgrader, som der ikke i dag findes termoelektriske anlæg, der kan holde til. Også spildvarme fra brændovne og bilers udstødningsrør har forskerne kig på som elkilder.

Risø DTU har i forvejen erfaring med keramiske oxidmaterialer, som er brugt til brændselsceller og til magnetisk køling. Og det et materialer, som kan holde til høje varmegrader, og som vil være både billigt og give høj ydelse, siger Alpcons direktør Paw. V. Mortensen. 

- Potentialet er enormt. Og når man er først på markedet, så ligger verden åben, siger han om de kommercielle forhåbninger.

Ved at udnytte spildvarmen i større stil, spares klimaet for Co2-belastning af den ekstra energiproduktion, der ellers havde skullet være til.

Forsiden lige nu