Billedet her er taget under valgkampen. Foto: Ib Christensen

Fredag er det slut: Valgplakater er nu ulovlige

Det er nu ni dage siden Folketingsvalget, og dermed skal alle valgplakater være taget ned.

Lygtepæle og andet skal fra fredag være fri for valgplakater.

I Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer fremgår følgende.

- Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Reglerne gælder alle former for plakater og bannere med mere, der er opsat for at føre kampagne.

Har du kendskab til steder, hvor der er plakater som endnu ikke er taget ned, så vil vi gerne høre fra dig på redaktion@tv2nord.dk 

Plakater som endnu ikke er taget ned, risikerer at blive fjernet at myndighederne, og regningen ender hos den pågældende kandidat eller partiet.

Hvornår kan myndighederne nedtage valgplakater og hvem skal betale udgifterne herved?

- Valgplakater, som er ophængt i strid med ovennævnte regler, skal nedtages inden 24 timer efter, at vejmyndigheden har meddelt påbud herom.

 

- Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for ovennævnte frist eller er ophængt uden for den tilladte periode. Vejmyndigheden kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne og ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger.

 

- Vejmyndigheden skal straks efter nedtagning bede ophængeren henholdsvis kontaktpersonen om at afhente valgplakaterne. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valget, kan destrueres.

 

- Vejmyndigheden eller politiet kan altid straks tage valgplakater ned, der er hængt op, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

 

- Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Hvis valgplakaten ikke indeholder de nævnte kontaktoplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.

 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet.