LIGE NU:

Frederikshavn har succes med færre genindlæggelser

En ny rapport, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udgivet, viser, at Frederikshavn Kommune har opnået positive resultater med en målrettet indsats mod genindlæggelser.

En ny rapport, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udgivet, viser, at Frederikshavn Kommune har opnået positive resultater med en målrettet indsats mod genindlæggelser.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses nyudgivet rapport "Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet - synlige resultater, 2015" viser, at Frederikshavn Kommune har gode resultater med at reducere antallet af genindlæggelser og færdigbehandlingsdage.

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med nogle parter haft målrettede indsatser mod patientrettet forebyggelse. Og det har givet kommunen gode resultater.

- Det er kombinationen af flere målrettede initiativer, der er indarbejdet gennem flere år, der er forklaringen på de positive resultater. Vi har et stort politisk fokus på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, fordi vi ønsker at gøre vores borgere selvhjulpne, og hospitalsindlæggelser har både menneskelige og økonomiske omkostninger, som vi helst skal undgå, siger Anders Broholm, formand for kommunens Sundhedsudvalg.

Kommunen ligger blandt de ti bedste af landets kommuner i forhold til at have det største fald i akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1000 borgere fra 2013 til 2014, og i forhold til at have et markant fald i antallet af færdigbehandlingsdage siden 2011.

- Undersøgelsen sætter Frederikshavn på Danmarkskortet som en af de kommuner, der høster en markant effekt af de konkrete indsatser, vi har sat i gang. Vi har sat nogle klare politiske mål, og de forskellige parter har gennem en fælles, koordineret indsats leveret resultaterne. Det er super flot, siger Anders Broholm.