Frederikshavn Havn udvider

Frederikshavn havn udvider Færgeleje 4 med 35 meter og har foretaget forundersøgelser til en eventuel udvidelse af forhavnen.

<b>Færgeleje 4 forlænges</b>
Da Color Line sejlede ud af Frederikshavn Havn for
sidste gang, blev der stille ved færgeleje 4. Nu hersker
der imidlertid travlhed igen i forbindelse med
forlængelsen af færgelejet.

<b>Forlænges med 35 meter</b>
Færgeleje 4 er placeret sydligst i havnen med direkte adgang til fire-sporet hovedvej og motorvej, med et 30.000 kvm stort opmarchområde og i gåafstand fra midtbyen.
Nu forlænges færgelejet med 35 meter, fra de eksisterende 145 meter til 180 meter,
som et led i den fremtidssikring af havnens faciliteter,
der vil blive gennemført i løbet af de kommende år.

<b>Større færger og skibe</b>
Med det længere færgeleje får Frederikshavn Havn mulighed for at tage imod endnu større færger og skibe,
end det er tilfældet i dag.
I dag er Stena Jutlandica med sine 186 meter den største færge, der anløber Frederikshavn,
men i det nye færgeleje bliver der plads til skibe
helt op til 220 meters længde.

<b>Udvidelse af forhavnen</b>
Som et led i en fremtidssikring af havnen er der
gennemført en forundersøgelse af mulighederne
for en omlægning og udvidelse af den eksisterende
forhavn.

<b>40 meter bredere havnemunding</b>
Hvis planerne gennemføres, betyder det, at forhavnen
bliver væsentligt større, end den er i dag, og at havnemundingen, hvor skibene sejler ind, bliver hele 40 meter bredere.
Udvidelsen vil betyde, at endnu større skibe
i fremtiden vil kunne anløbe havnen, og at der generelt
bliver bedre manøvreforhold for de skibe, der kommer
til Frederikshavn.

<b>Ingen negative følgevirkninger</b>
Forundersøgelsen har sat fokus på en række kritiske
faktorer som for eksempel strømforhold, dannelsen af
bølger og mængden af sand i havnen og er kommet
frem til, at udvidelsen, som den er tænkt, kan gennemføres uden negative følgevirkninger.