Frederikshavn Kommune samarbejder med bankerne om at spare energi.

Frederikshavn uddanner bankrådgivere i energi-besparelse

Kommunen efteruddanner bankfolk, der rådgiver kunder om energibesparelse i huset til fordel for kunder, bank og miljøet.

I et forsøg på at nå kommunens klimamål om at være selvforsynende med energi i 2030 har Frederikshavn Kommune haft en række bankrådgivere på skolebænken, hvor de er blevet uddannet i energirenoveringer.

- Vi håber at gøre bankpersonalet til ambassadører for energirenoveringer og nå længere i forhold til det kæmpe potentiale, der er for at spare på energien, siger Poul Rask, der er Projektchef i Energibyen, Frederikshavn Kommune.

Bankrådgiverne lærer for eksempel hvad en klimaskærm er, og hvorfor det betaler sig at energirenovere. Den del af projektet sker i samarbejde med Bedre Bolig-rådgivere, der viderebringer den nyeste viden på området for at opgradere bankpersonalets energikompetencer.

- Husejerne opnår større økonomisk råderum og bedre komfort og god miljømæssig samvittighed ved at energirenovere. Med en plan for renoveringen får husejeren den bedste energi-løsning på både kort og lang sigt, siger Bahram Dehghan, Projektleder i Energibyen, Frederikshavn Kommune.

I Frederikshavn Kommune mener man, at ordningen betaler sig for alle parter, og for både banker og kunder er der penge at tjene. Som tommelfingerregel fortæller Bedre Bolig rådgiverne, at et hus der energirenoveres stiger cirka 100.000 i salgspris, for hver gang det går fra én energiklasse til den næste. Skal huset ikke sælges hentes pengene i årsafregningen fra forsyningsselskaberne.