Fri-Stedet får Børnesagsprisen

Børnesagsprisen 2008 går til Fritids- og ungdomsklubben Fri-Stedet på Thulevej i Aalborg SØ.

<b>Events og nationaliteter</b>
Fri-Stedet er kendt som stedet med de mange events og en mængde unge af forskellige nationalitet.

<b>Musikfestival</b>
Eksempelvis står de som arrangør af Ungdomsringens Musikfestival, Europas strøste musikfestival for unge, der hvert år samler omkring 20.000 unge til tre dage med musik i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

<b>Indstillingen</b>
I indstillingen til prisen, beskrives Fri-Stedet på denne måde:
Fri-Stedet ligger placeret, som et bankende hjerte, i et kvarter omgivet af højhuse og etagebyggeri. På trods af de mange forskellige nationaliteter der præger billedet i kvarteret og i klubben, er der på Fri-Stedet ikke problemer med integration.
Det har der tidligere været, men med et tæt samarbejde med boligselskaberne, kvarterets foreninger, skolerne, socialforvaltning og politiets ungegruppe og med Fri-Stedets initiativer, fik man skabt et miljø i klubben, hvor man ser det som en stor fordel at have mange nationaliteter, ja, man kalder sig med stolthed for "Internationalt Center".
Et navn der med sin positive indfaldsvinkel har stor signalværdi.

Fri-Stedet består af 350 unge i alderen 10 til 18 år.

<b>Børnesagsprisen</b>
Børnesagsprisen 2008 uddeles til årets bedste socialpædagogiske initiativ for børn og unge.
Formålet med prisen er at opmuntre til nytænkning og eksperimenterende arbejde samt nye initiativer inden for omsorgs - og socialpædagogisk arbejde med børn og unge.

Alle iværksatte initiativer, der har til formål at forbedre vilkårene for børn og unge, kan indstilles.
Til børnesagsprisen kan indstilles enkeltpersoner, foreninger, institutioner eller kommuner, der har gjort en særlig indsats for udsatte børn og unge.

<b>Børnepolitisk høring</b>
Børnesagsprisen 2008 uddeles ved årets børnepolitiske høring på Christiansborg den 22. oktober

<b>Skulptur og 10.000</b>
Børnesagsprisen består af en skulptur udført af kunstner Birger Holmgaard samt et kontant beløb på 10.000 kr.