6.103 ansøgninger. Så mange har UCN fået i kvote 2, hvor ansøgningsfristen udløb 15. marts kl. 12. Ud af de mere end 6.000 ansøgninger har 2.742 én af UCN’s 25 uddannelser som deres højeste ønske. Foto: Anders Hestbek

Frist udløbet: Flere end 6.000 er klar til at begynde UCN efter sommerferien

6.103 ansøgninger. Så mange har UCN fået i kvote 2, hvor ansøgningsfristen udløb 15. marts kl. 12. Ud af de mere end 6.000 ansøgninger har 2.742 en uddannelse på UCN som deres højeste ønske.

Ansøgertallet er tæt på sidste års rekordsøgning, og derfor er uddannelsesdirektør på UCN Peter Møller Pedersen også godt tilfreds.

- Vi har over en lang årrække oplevet vækst i ansøgertallene til vores uddannelser, hvor vi sidste år formentlig nåede højdepunktet. De årgange, der søger ind i de kommende år, bliver mindre og mindre, så det er helt naturligt med en mere stabil periode og måske også et fald, forklarer UCN’s uddannelsesdirektør og fortsætter:

- Det er vores vigtigste opgave at uddanne til samfundets kerneopgaver og imødekomme efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft. Så vi er glade for de mange ansøgninger, for der er brug for de unge. På mange af vores uddannelser er ledigheden meget lav i øjeblikket.

Først mandag, d. 18. marts, får UCN det endelige overblik over ansøgertallet, når alle de udenlandske ansøgere, der søger uden NemID, er gjort op.

Tekniske uddannelser er populære

Nogle af de uddannelser på UCN, der kan notere en fremgang, er på det tekniske område. Samlet set går UCN’s 10 tekniske uddannelser frem med 8 pct. i forhold til sidste år. Det er blandt andet uddannelserne til bygningskonstruktør, automationsteknolog og produktionsteknolog, der er populære.

- Vi har oplevet utrolig mange henvendelser i vores studievejledning fra faglærte, som gerne vil bygge videre på deres svendebrev med en videregående teknisk uddannelse. Mange af dem har nu valgt at søge ind, og det er positivt, for der er stor efterspørgsel efter veluddannet teknisk arbejdskraft, forklarer Peter Møller Pedersen.

I alt har UCN modtaget 629 1. prioritetsansøgninger til de tekniske uddannelser mod 582 sidste år.

Plads til flere pædagoger

Den mest søgte uddannelse på UCN, pædagoguddannelsen, har igen i år fået mange ansøgninger. Her har 537 uddannelsen som deres foretrukne, og selvom det er et fald i forhold til sidste år, så bliver der stadig rift om pladserne.

- Behovet for pædagoger vil være stigende de kommende år, og vi har netop fået 23 ekstra studiepladser, så vi til sommer kan optage 492. Det er selvfølgelig dejligt, at vi kan optage flere, men vi vil fortsat komme til at skuffe mange, lyder det fra Peter Møller Pedersen.

 

Fakta om kvote 2 på UCN

Sidste år søgte mere end halvdelen af alle UCN’s ansøgere via kvote 2, og derfor er ansøgertallene 15. marts et godt fingerpeg om den samlede søgning, der gøres op 5. juli, når ansøgningsfristen i kvote 1 udløber. På de fleste af UCN’s uddannelser optages mellem 35 og 50 pct. af ansøgerne via kvote 2. Enkelte uddannelser optager 100 pct. via kvote 2.

Man kan søge om optagelse i kvote 2 med:

  • En gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1, og som har andre relevante kvalifikationer
  • Anden adgangsgivende eksamen end en gymnasial eksamen (fx en afsluttet erhvervsuddannelse)
  • Et andet adgangsgrundlag end den adgangsgivende eksamen
  • En udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes til dansk eksamensgennemsnit
  • En positiv individuel kompetencevurdering (IKV)

På visse uddannelser gælder særlige adgangskrav, f.eks. læreruddannelsen.  I kvote 1 optages ansøgere alene på baggrund af en gymnasial eksamen. Der er ansøgningsfrist via kvote 1 den 5. juli. 28. juli får alle ansøgere besked om, hvorvidt de er blevet optaget på en uddannelse.

Flere sygeplejersker på vej

Uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen har også med spænding fulgt ansøgertallene til sygeplejerskeuddannelsen. Med regeringens ambition om at uddanne 2.000 flere sygeplejersker er der nemlig brug for, at de unge fortsat søger ind på uddannelsen.

- Vi arbejder i øjeblikket på at få flere studiepladser til uddannelsen, og vi håber, det falder på plads, så vi kan optage flere allerede fra sommeren 2019. Så det er godt at se, at rigtig mange unge igen i år har valgt at søge ind på uddannelsen, fortæller UCN’s uddannelsesdirektør.

I alt har sygeplejerskeuddannelsen fået 358 1. prioritetsansøgninger, og det er 2 pct. flere end sidste år.