LIGE NU:

Frit sygehusvalg dyr for Nordjylland

Regionen har store udgifter på patienter, der søger til sygehuse andre steder

Den strøm af patienter, der går ud af Nordjylland til sygehuse i andre regioner, er stadig langt større end gruppen af syge, der går den modsatte vej.

Regionens udgifter på den patienttrafik er to og halv gange større end indtægterne. Med regeringens behandlingsgaranti og med det fri sygehusvalg kan Region Nordjylland ikke hindre, at patienter søger til sygehuse uden for regionen.

- Vi arbejder på, at det bliver færre patienter, der tager behandling uden for regionen, siger regionsformand Ulla Astman til nordjyske.dk.

- Det skulle gerne blive mindre næste år, Men jeg tør ikke love, at der kommer balance i forholdet mellem patienter, der søger til andre sygehuse og så patienter, der søger til nordjyske sygehuse, siger hun.

Regionens næstformand Niels Kr. Kirketerp mener,
at regionens planer om to ny sygehuse - i Aalborg og i Himmerland - kan medvirke til, at patienterne vælger at lade sig behandle i Nordjylland.