Foto: Daniels Mikkelsen (Arkiv)

Frivilligcenter i Mariagerfjord

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og satspuljepartierne tildeler 6,7 millioner kroner til etablering af syv nye frivilligcentre. Det ene i Nordjylland.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup tildeler sammen med satspuljepartierne 6,7 mio. kr. til etablering af nye frivilligcentre i syv kommuner. De nye frivilligcentre skal være samlingspunkt for de frivillige foreninger i lokalområderne.

De nye frivilligcentre skal skabe endnu bedre muligheder for de borgere, der gerne vil udføre frivilligt arbejde, og frivilligcentrene skal være samlingspunkt for de frivillige foreninger i lokalområderne.

- Frivilligt arbejde er en værdifuld ressource i vores samfund, og frivilligcentrene er med til at udvikle det frivillige arbejde og gøre det mere synligt. Og på den måde bliver flere mennesker forhåbentlig inspireret til at deltage i frivilligt arbejde. Frivilligcentrene udvikler også det lokale foreningsliv og skaber samarbejde mellem foreninger og virksomheder til gavn for f.eks. psykisk sårbare mennesker. Det er derfor glædeligt, at vi nu kan støtte etableringen af syv nye centre, siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

De seks kommuner der, udover Mariagerfjord, modtager støtte til etablering af et frivilligcenter er Langeland, Greve, Skive, Kerteminde, Sorø og Slagelse kommune. Med etableringen af de syv nye frivilligcentre vil i alt 54 kommuner have et frivilligcenter.

Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner skal have et frivilligcenter, så borgerne får en direkte indgang til foreningslivet og et større kendskab til frivilligt arbejde. På den måde vil det blive nemmere for interesserede at engagere sig i frivilligt socialt arbejde.

En vigtig forudsætning for Social- og Integrationsministeriets støtte til frivilligcentre er, at kommunalbestyrelsen prioriterer og støtter etableringen af et frivilligcenter. For at opnå støtte kræves det, at de enkelte kommuner forpligter sig til at støtte centrene økonomisk på lige fod med staten.