LIGE NU:

Frygt for for mange køer

Det økologiske Råd klager til Miljøklagenævnet over ja til udvidelse

Vesthimmerlands Kommune tillader kraftig overgødskning med fosfor fra kvægbrug i opland til Habitatområde ved Limfjorden.

Det mener Det Økologiske Råd, som derfor nu klager til Miljøklagenævnet over, at en landmand ved Aggersund har fået lov til at udvide sin kvægproduktion.

Det er Vesthimmerlands Kommune, som har givet en landmand i Aggersund lov til at udvide sin kvægproduktion fra 249 dyreenheder til 369 dyreenheder. Det skriver nordjyske.dk.

Baggrunden for klagen er, at foreningen frygter for en øget miljøbelastning, fordi ejendommen ligger i EU-Habitatområde, i EU-fuglebeskyttelsesområde samt i Ramsar-område.