LIGE NU:

Frygt for at spildevandsslam belaster Mariager Fjord

Mariagerfjord Kommune vil have undersøgt, om spildevandsslam belaster miljøet i den hårdt ramte fjord. Det oplyser P4 Nordjylland.

Koncentrationen af næringsstoffer i Mariager Fjord er blandt de højeste i de indre danske farvande og giver anledning til bundvendinger, iltsvind og fiskedød.

Mariagerfjord Kommune modtager hvert år et stort antal ansøgninger fra landmænd, der vil gøde med betydelige mængder spildevandsslam. Slammet modtages fra kommuner rundt om i landet og spredes i enkelte tilfælde helt ned til Mariager Fjord.

Mange af arealerne er vandmættede store dele af året og kommunen frygter derfor, at der sker en udvaskning af især fosfor til fjorden. Kommunen beder derfor Miljøcenter Aalborg undersøge om spredningen af slam udgør en belastning af Mariager Fjord. Hvis det er tilfældet må reglerne for at gøde med slam strammes op af Folketinget, siger borgmester Hans Christian Maarup.

- Som tingene er skruet sammen, så er det ikke noget, vi selv er herrer over, i og med der findes en slambekendtgørelse, der muliggør de ting her. Så hvis det viser sig, at det er uhensigtsmæssigt og belastende for fjorden at gøde med slam, så må vi anmode vores folketingspolitikere om at revurdere slambekendtgørelsen.

Aalborg Kommune er så bekymret for sine drikkevandsboringer, at man har bedt andre kommuner om ikke at levere spildevandsslam til landmænd nær vandværker og landmænd i områder med drikkevandsinteresser. Den metode vil Mariagerfjords borgmester i givet fald ikke ty til.

- Det er nok alligevel begrænset, hvad det fører til, hvis nu vi skriver til hinanden alle sammen. Altså, der skal vi nok have et mere overordnet syn på det, tror jeg.

billede 4 solgaven

gallery Flere smittede på plejecenter: Nu skal personalet lyntestes før de møder

1373125_111212_sifa_tv_bingo_web_0

SIFA TV-bingo ét skridt tættere på redning: EU tillader Danmark at gøre undtagelse fra regler

60_percent

play Bogaktuel ultraløber: Stine Rex løber ud med sine egne bøger

20_percent

play Misbrugere belønnes med gavekort for at møde op – og det virker

billede 4 solgaven

gallery Flere smittede på plejecenter: Nu skal personalet lyntestes før de møder

1373125_111212_sifa_tv_bingo_web_0

SIFA TV-bingo ét skridt tættere på redning: EU tillader Danmark at gøre undtagelse fra regler

60_percent

play Bogaktuel ultraløber: Stine Rex løber ud med sine egne bøger

Til forsiden

Til forsiden