Frygter en økologisk katastrofe

Beboerforening protesterer mod nyt byggeri på Eternitgrunden i Aalborg. Byggeriet er for højt og risikoen for forurening for stor siger de.

Når boligselskabet Søren Enggaard skal opføre nye boliger og erhvervsejendomme på den tidligere eternitgrund i Aalborg er der en stor risiko for asbestforurening.
Det mener beboerne i Blegkildekvarteret der grænser op til den tidligere erhvervsgrund.
"Jorden er klassificeret som asbestforurenet, og når den skal flyttes rundt nede på arealet er der en stor risiko for, at asbeststøvet vil flyve op til vores lejligheder", siger formanden for andelsforeningen Blegkilde Niels Frost.
I forbindelse med nybyggeriet skal store mængder jord, flyttes fra blandt andet skråningen op mod Sohngårdsholmsvej og ind i slugten der ligger nedenfor Blegkilde-kvarteret. Jorden er sandsynligvis asbestforurenet og transporten fra den ene ende af grunden til den anden bekymrer beboerne.
"Asbest er noget af det farligste vi kender, og vi har altså børn heroppe, hvor vinden vil føre det fine støv hen", siger Gunnar Rubin-Thomsen, der har boet i kvarteret i mange år.
Beboerne har gjort indsigelse mod den dispensation, bygherren har udbedt sig fra Aalborg Kommune. Sagen er netop nu i høring.
Søren Enggaard har idag ikke ønsket at kommentere beboernes kritik, men siger til TV2/Nord, at behandlingen af den forurenede jord kommer til at ske sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.