Frygter vold i arresthuse

Arrestforvareren i Hjørring frygter konsekvenserne for den massive overbelægning arresten i lighed med andre arresthuse og fængsler oplever nærmest konstant.

- Det er klart, at jo mere klemte alle er, jo større er presset og risikoen for voldelige overfald, siger arrestforvarer Jørgen Sørensen, Hjørring Arrest.

Socialdemokraternes medlem af Folketingets retsudvalg, Flemming Møller Mortensen, mener, at regeringen burde have taget højde for det øgede pres på fængsler og arresthuse, idet det er regeringens krav om hurtigere afsoning og strengere straffe, der betyder at der mangler plads.

- Min allerstørste frygt er, at det går ud over kvaliteten i fængsler og arresthuse. Sådan at forstå, at der hverken er tid eller overskud til det meget vigtige resocialiseringsarbejde, der også er en del af en afsoning, sådan at de dømte kan komme ud som bedre samfundsborgere, siger Flemming Møller Mortensen.

Han mener regeringen har fejlet på området.

- Det er en negativ spiral, som regeringen burde have taget fat på for længe siden. Den har haft ti år ved magten uden hverken at sikre kortsigtede eller langsigtede løsninger på det her kæmpeproblem, vi står med, siger Flemming Møller Mortensen.


Seneste nyt

fra Nordjylland