Fyret præst får 100.000 i erstatning

Landsretten afgør, at afskedigelsen af præst Mette Villads Christensen var i strid med tjenestemandsloven, hvorfor hun får 100.000 kroner i erstatning.

Kirkeministeriets afskedigelse af den nordjyske sognepræst Mette Villads Christensen kommer til at koste ministeriet dyrt.

Østre Landsret afgjorde mandag, at afskedigelsen af Mette Villads Christensen var ulovlig, og at den afskedigede præst skal have 100.000 kroner i erstatning. Samtidig skal ministeriet af med 300.000 kroner i sagsomkostninger.

Mette Villads Christensen, der tiltrådte som sognepræst i Rugbjerg, Jelstrup og Lyngby Sogne i Nordjylland i 1999, har lagt sag an mod ministeriet.

Hun mener, det var uberettiget, da hun i 2009 blev afskediget som sognepræst på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Afskedigelsen skete med henvisning til tjenestemandsloven, der åbner mulighed for, at en præst kan afskediges, hvis der over en årrække er opstået dybtgående uoverensstemmelser mellem den pågældende og menigheden.

Uoverensstemmelserne skal være så voldsomme, at de skader trivslen for det kirkelige liv i sognet.

Et flertal på to af de tre dommere i Østre Landsret er enig i, at der har været dybtgående uoverensstemmelser lige op til afskedigelsen, men de finder det ikke bevist, at konflikterne stod på i en årrække.

De hæfter sig ved, at der har været uoverensstemmelser mellem præsten og ansatte og mellem præsten og medlemmer af menighedsrådet, men at uoverensstemmelserne ikke har afspejlet sig i deltagelsen i gudstjenester og kirkelige arrangementer.

En enkelt dommer stemte for at frifinde Kirkeministeriet, eller som det i dag hedder Ministeriet for Ligestilling og Kirke, for uberettiget afskedigelse.

Mette Villads Christensen har tidligere i det langvarige sagsforløb fået opbakning fra Folketingets Ombudsmand til, at tjenestemandslovens regler ikke var opfyldt, da ministeriet skred til fyring.

Den nu 70-årige tidligere sognepræst havde krævet knap en million kroner i erstatning, men retten har skønsmæssigt fastsat erstatningsbeløbet til 100.000 kroner.

/ritzau/