Fyrkat med i nyt stort arkæologisk projekt

Dronning Margrethe II?s Arkæologiske Fond har med projektet "Kongens Borge" taget initiativ til fornyede undersøgelser af vikingetidens ringborge - Trelleborgene.

Første fase af projektet, der vil strække sig over to år, gennemføres med økonomisk støtte fra Augustinus Fonden og fra Dronning Margrethe II?s Arkæologiske Fond.

<b>Finansiering</b>
Det er første gang i Dronning Margrethe II?s Arkæologisk Fonds 27-årige historie, at Fonden tager initiativ til et sådant projekt og sikrer finansieringen af det.

<b>Problemstillinger</b>
Fondens bestyrelse har fundet, at det stort anlagte projekt "Kongens Borge" på kvalificeret vis forsøger at finde svar på nogle centrale problemstillinger i den tidlige danmarkshistorie og har derfor ønsket at engagere sig i sagen.

<b>Kongens Borge</b>
Det formodes, at kong Harald Blåtand stod bag opførelsen af borgene ved Trelleborg, Aggersborg, Nonnebakken og Fyrkat, og at disse formentlig spillede en afgørende rolle i kampene mellem magthaverne i Vikingetidens Danmark. Såvel forsvar som krigsførelse var i vikingetiden afhængig af skibe, men det er stadig uklart, hvorvidt og på hvilken måde Trelleborgene relaterede til datidens militære søfart.

<b>Formål</b>
Projektets mål er, gennem genoptagelse af arkæologiske feltundersøgelser, at søge svaret på dette spørgsmål.

<b>Tidligere undersøgelser</b>
De arkæologiske undersøgelser af borgene koncentrerede sig i 1930?erne til 1960?erne om selve anlæggene og området umiddelbart udenfor, og har som sådan givet gode svar på organiseringen af borgene og bebyggelsen.

<b>Nye undersøgelser</b>
De nye arkæologiske undersøgelser fokuserer imidlertid på de udstrakte vådbundsarealer nedenfor borgene. Foruden sonderingsgravninger omfatter undersøgelserne højteknologiske sonderingsmetoder, som gennemføres med geomagnetometer og georadar.

<b>Håb</b>
Med undersøgelserne håber forskerne bag projektet at finde spor efter håndteringen af skibe, som for eksempel værftsaktiviteter.

<b>Indledning</b>
I projektets indledende fase, der forventes at vare i to år, foretages sonderinger ved de tre borganlæg, som i dag er tilgængelige - Trelleborg, Aggersborg og Fyrkat. Afhængig af resultatet forventes undersøgelserne senere tillige at omfatte større udgravninger.

<b>Samarbejde</b>
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Moesgård Museum, Nationalmuseet, Sydvestsjællands Museum, Museumscenter Års, Aalborg Historiske Museum samt Afdeling for Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet.

Som daglig leder er ansat forskningsassistent, Andres Dobat, Moesgård Museum/Aarhus Universitet, mens formand for arbejdsgruppen er museumsdirektør, ph.d. Lars Christian Nørbach, Aalborg Historiske Museum.