Fyrværkeri-containere opstillet ved børnehave

Frederikshavn Kommune har givet byggevarekæden Jem & Fix lov til at opstille tre containere med fyrværkeri kun 16 meter fra legepladsen til Skovbørnehaven Knivholt i Frederikshavn

Forældrene til børnehavebørnene er rasende og bange, hvis der skulle en ulykke.

- Det kan da ikke være rigtigt det her. Det er fuldstændig vanvittigt, at myndighederne kan give tilladelse til det her, siger formand for børnehavens forældrebestyrelse, Jesper Hjortholm, til TV2/NORD.

Det er beredskabsinspektør, René Bech fra det kommunale brandvæsen, der har givet tilladelsen til opstilling af fyrværkericontainerne.

- Reglerne om at der skal være 40 meter til beboelse, og at der ikke må være noget nærmere containerne end 10 meter er overholdt. Hvad angår selve fyrværkeriet så er der sket så mange skærpelser, at hvis ellers sikkerhedskravene bliver overholdt kan der ikke ske børnene noget, siger René Bech til TV2/NORD.

På opfordring fra forældrebestyrelsen i skovbørnehaven vil Jem & Fix nu - af etiske grunde - flytte cotainerne i dag eller i morgen - altså selv om reglerne er overholdt.