05:46

Grundvandet risikerer at blive forurenet, hvis der fremover skal bores i undergrunden. Foto: Iben Hedemann

1 af 2

Gasboringer med risiko for forurening

Udenlandske olieselskaber planlægger gasboringer i Nordjylland. Men boringerne kan forurene grundvandet og planerne møder nu kritik.

Den nordjyske undergrund kan vise sig at være en ren guldgrube for udenlandske olieselskaber, der er på jagt efter nye ressourcer. To amerikanske selskaber har fået lov til at undersøge det meste af Vendsyssel med henblik på gasboringer.

Det er ikke selve boringerne, der møder kritik men derimod metoden. Den har nemlig forurenet grundvandet i andre lande.

-Hele ideen med at udvinde det her gas er jo vanvittig set i lyset af at det altså giver et CO2 udslip, som er meget større end hvis man for eksempel anvendte olie, så jeg må indrømme, at jeg grundlæggende synes det her er helt forkert, siger Per Clausen fra Enhedslisten.

Metoden hedder hydraulisk fakturering og går i sin enkelthed ud på at bore et hul ned i undergrunden, og pumpe en blanding af vand, kemikalier og sand i hullet under et stort tryk. Trykket får revner og sprækker til at udvide sig og sandet trænger ind i revnerne og holder dem åbne, så gassen kan sive ud.   

Indtil videre har de to amerikanske olieselskaber fået tilladelse til at undersøge den nordjyske undergrund, men det betyder også prøveboringer inden for fire år, hvis tilladelse skal opretholdes. Per Clausen frygter, at det bliver problematisk at holder selskaberne fra de omfattende boringer. 

-Vi må forvente, at de firmaer, der har fået tilladelsen også reagerer ret kraftigt, hvis det viser sig efterfølgende at man ikke kan få lov til at bore, siger Per Clausen.

Finder selskaberne Nordjyllands undergrund så interessant at de vil bore efter gas, så kræver det en fornyet tilladelse fra Energistyrelsen.

De eksperter, som de danske myndigheder læner sig op af, maner dog til besindighed og mener ikke metoden er farligere end andre.