LIGE NU:

Gaslager miljøgodkendt

Vedligeholdelsen og genudskylningen af gaslageret syd for Aalestrup er godkendt. Statens tilsynsmyndigheder har givet tilladelsen til statens energiselskab Energinet.dk.

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har i dag givet Energinet.dk en miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til at genudskylle kavernerne (hulrummene) i undergrunden under naturgaslageret i Lille Torup mellem Viborg og Aars. - Gaslageret skal vedligeholdes, fordi hulrummene siden etableringen i 1980'erne naturligt er skrumpet. Vedligeholdelsen er nødvendig af hensyn til gaslagerets fortsatte funktion og rolle for forsyningssikkerheden i årene frem, hvor produktionen af naturgas i den danske del af Nordsøen falder og gradvist bliver erstattet af importeret naturgas. Det øger behovet for at lagre gas i umiddelbar nærhed af forbrugerne. Samtidig er vedligeholdelsen nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde, så gaslageret også kan leve op til forventede fremtidige krav, siger gaslagerchef Leif Hansen, Energinet.dk

Energinet.dk forventer fra ca. 1. november 2011 og et år frem at gennemføre et pilotprojekt, som omfatter én genudskylning af én af de syv eksisterende kaverner.

- Vi synes, det er godt, at myndighederne i deres godkendelse af projektet har taget et forsigtighedshensyn til miljøet, så vi begynder med et pilotprojekt, før hele projektet gennemføres, siger Leif Hansen.

Projektet som nu er godkendt er et meget reduceret projekt. I første omgang forsøgte Energinet.dk nemlig at etablere 9 nye kaverner og skylle 16 millioner tons salt og tungmetaller direkte ud i Natura 2000 området Louns Bredning. Men nu er det altså kun en genudskylning - og i første omgang kun af én kaverne.

- Under hele myndighedsbehandlingen har det været vigtigt for os at holde et højt informationsniveau og være i dialog med fiskere, miljøorganisationer, kommuner og borgere, der har interesser i sagen. Vi ønsker gennemsigtighed om projektet og virkningerne på miljøet. Derfor fortsætter vi dialogen med interessenterne, når projektet sættes i gang, siger Leif Hansen.

Der er nu en klageperiode på 4 uger inden godkendelsen er endelig.