Genvalg til Jens Lauritzen

Borgmester Jens Lauritzen er genvalgt som Venstres borgmesterkandidat i Vesthimmerland Kommune.

<b>Borgmesterkandidat igen</b>
På et opstillingsmøde mandag i Aars, blev Jens Lauritzen genvalgt som Venstres borgmesterkandidat til kommunevalget i november 2009. Knap et halvt hundrede medlemmer deltog i opstillingsmødet.

<b>Tre navne var i spil</b>
Under den obligatoriske forslagsrunde blev tre navne bragt frem: Jens Lauritzen, Per Bisgaard og Torben Myrup. Den efterfølgende afstemning efterlod dog ingen tvivl.
Jens Lauritzen blev valgt med et overvældende flertal på 38 ud af 45 stemmer.

<b>Takkede for tilliden</b>
Jens Lauritzen takkede for tilliden og lovede at han ville gøre sit bedste for at leve op til den. Han sagde endvidere at han glædede sig til at fortsætte arbejdet med at få den nye kommune sat på skinner.

<b>Glad for byrådet</b>
Jens Lauritzen var glad for samarbejdet i det nuværende byråd og udtrykte håb om at det vil lykkes at videreføre det også i fremtiden. Den nys indgåede budgetaftale for 2009, som hele byrådet står bag, er et godt eksempel på dette samarbejde.

<b>Borgmester siden tidernes morgen</b>
Jens Lauritzen har været borgmester i Vesthimmerland Kommune siden kommunesammenlægningen.
Tidligere var han borgmester i Løgstør Kommune.

<b>Øvrige kandidater</b>
I foråret vil Venstre opstille de øvrige kandidater til kommunalvalget næste år.

<b>Går efter borgmesterposten</b>
Henrik Andersen lagde ikke skjul på at Venstre går efter at genbesætte borgmesterposten efter valget i 2009.