LIGE NU:

Gevinst - på 300 pct.

Nordjysk sparekasse med rekordfremgang

Det er Løkken Sparekasse, der markant har forbedret resultatet for første halvår.

I en meget nøgtern pressemeddelelse fra sparekassen hedder det:

Løkken Sparekasses regnskab for første halvår 2007 peger i den positive retning, der har præget regnskaberne de senere år.

Regnskabet for første halvår 2007 viser et overskud før skat på 23,3 mio. kr. Det er en forbedring på godt 300 pct. i forhold til resultatet for tilsvarende periode i 2006.

Et travlt år

Bag det flotte resultat ligger en række positive faktorer, som alle tydeligt viser, at det har været et meget travlt år i Løkken Sparekasse.

Der har været en særdeles flot udvikling i netto rente- og gebyrindtægter, der er steget med 28 pct. til 40,9 mio. kr. Det afspejler en fortsat kraftig stigning i aktiviteterne.

Løkken Sparekasse har i flere år haft tilgang af mange nye kunder fra hele landet. Denne udvikling fortsætter, og sparekassen har i halvåret sagt velkommen til knap 600 nye kunder.