LIGE NU:

God ledelse i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune skal blive ved med at være en god arbejdsplads. Og en god arbejdsplads kræver en ledelse der hele tiden udvikler sig og bliver bedre og bedre.

Folder til kommunens ansatte
Disse ord indleder den folder alle ansatte ved Mariagerfjord Kommune har modtaget sammen med deres lønseddel ved årsskiftet.

Ledelsesgrundlag
Folderen er Mariagerfjord Kommunes ledelsesgrundlag og indeholder udover de indledende ord, en række adfærd og værdier som kommunens ledere skal bruge i deres daglige arbejde. Det er bygget op omkring fire centrale adfærd, nemlig: troværdig, dynamisk, professionel og positiv.

- Mange vil sikkert sige at "selvfølgelig skal en leder være både professionel og positiv, og alle de andre pæne ord", siger borgmester H. C. Maarup, - og det har de naturligvis ret i. Men vores ledelsesgrundlag går netop også skridtet videre, og sætter fokus på hvilke handlinger der er med til at understøtte de pæne ord og kan på den måde være med til at sikre at ordene bliver omsat til praksis.

Handling bag ordene
Nogle af de konkrete handlinger der nævnes i Mariagerfjord Kommunes ledelsesgrundlag er fx at inddrage medarbejdernes faglige kompetence i tilrettelæggelsen af arbejdet og at sætte fokus på information til medarbejderne om de beslutninger der tages i ledelsesarbejdet.

Dynamik og udvikling
Åbenhed over for kritik og bevidsthed om at forskelligheder blandt medarbejderne er med til at skabe dynamik og udvikling, er også nogle af de krav der med ledelsesgrundlaget er formuleret til kommunens chefer og ledere.

Det forpligter
Der er en grund til at kommunen har valgt at sende ledelsesgrundlaget, ikke blot til lederne, men også til samtlige ansatte.

- Vi har et oprigtigt ønske om at de værdier vi har fundet frem til, bliver en del af dagligdagen på vores arbejdsplads, siger kommunaldirektør Bo Nielsen. - Ledelsesgrundlaget er en slags manual for os ledere, et sæt minimumskrav som vores medarbejdere kan hænge os op på.
Vi opfordrer medarbejderne til at tage en snak med deres leder, hvis de ikke synes at han eller hun lever op til de retningslinjer vi har stukket ud for god ledelse.
- Og i første omgang er det naturligvis meningen at ledelsesgrundlaget skal bruges som oplæg for en god snak rundt omkring i afdelinger og institutioner om hvordan man lokalt vil bruge ledelsesværdierne i dagligdagen, slutter kommunaldirektøren.

Bredt samarbejde
Ledelsesgrundlaget er blevet til i løbet at det sidste halv års tid i et samarbejde mellem direktionen, chefgruppen og Hovedudvalget.

Hovedudvalget
Hovedudvalget er det organ der repræsenterer medarbejdernes interesser og synspunkter i forhold til ledelsen. På den måde kan det sikres at den gode ledelse udvikles som et samspil mellem chefer og medarbejdere.

Læs mere
Hele ledelsesgrundlaget kan læses på www.mariagerfjord.dk under 'Aktuelt'.

070121 John Haugaard, minkavler

Efter flere måneders venten ånder John lettet op: - Man kan se enden af tunnelen nu

minkkompensation, møde, Hjulmandkatain

150 minkavlere til infomøde: Fik gennemgået aftalen

Jesper balle, minkavler. Mors

Nu skal minkavlerne have styr på fremtiden: - Hvad skal jeg lave resten af mit liv?

150620 Administrerende direktør Lars Erik Jønsson fra Erhvervshus Nordjylland.

Over 100 millioner kroner til omstilling og innovation i coronaramte virksomheder

070121 John Haugaard, minkavler

Efter flere måneders venten ånder John lettet op: - Man kan se enden af tunnelen nu

minkkompensation, møde, Hjulmandkatain

150 minkavlere til infomøde: Fik gennemgået aftalen

Jesper balle, minkavler. Mors

Nu skal minkavlerne have styr på fremtiden: - Hvad skal jeg lave resten af mit liv?

Til forsiden

Til forsiden