Foto: TV2/Nord

Gode nyheder til landmændene

Regeringen er klar med et lovforslag, der ruller den tidligere regerings forbud mod sprøjtning og gødskning på de særlige § 3-arealer tilbage.

Landmænd kan nu se frem til igen at få retten til deres jord tilbage. Regeringen er nemlig klar med et lovforslag, der dropper forbuddet mod sprøjtning og gødskning på de særlige § 3-arealer , som den tidligere regering indførte.

Ifølge Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, så har landbruget det hårdt nok i forvejen.

- Landbruget befinder sig i en historisk krise og skal ikke pålægges unødvendige omkostninger. Landmændene skal kunne have tillid til, at de kan anvende deres arealer som hidtil, siger hun i en pressemeddelelse.

Ophævelsen af forbuddet betyder, at landmænd, der ellers ville blive berørt, nu kan fortsætte driften på § 3-arealerne. Hos LandboNord vækker det glæde, at nordjyske landmænd nu ikke bliver berørt alligevel.

- Vi har en del medlemmer, der ville blive berørt af forbuddet. Så vi har lagt et stort pres for at få det fjernet igen. Det er fornemt, at der nu er nogen, der har lyttet, for forbuddet ville ramme nogen rigtig hårdt, siger formand for LandboNord, Niels Vestergaard Salling.

Det lovforslag, der skal ophæve forbuddet, bliver en del af regeringens fødevare- og landbrugspakke, der kommer i løbet af efteråret. Lovforslaget bliver sendt i høring senere i dag

Fakta:

Naturbeskyttelseslovens § 3 arealer omfatter: Søer, moser, ferske enge, standenge, heder, overdrev og vandløb.