Foto: Johnni Isaksen (arkiv)

Godt år for Himmerland

Himmerland Forsikring fik i 2012 et samlet resultat, som adm. direktør Ole Færch betegner som meget tilfredsstillende. Resultat før skat blev et overskud på 69,3 mio. kr., og resultatet efter skat på 58,1 mio. kr. Selskabets egenkapital udgør herefter 554,1 mio. kr. Koncernens bruttopræmieindtægter er på 364,7 mio. kr., og præmieindtægterne for egen regning udgør 299,5 mio. kr.

Selskabet står i 2013 overfor at kunne markere sit 125 års jubilæum som gensidigt forsikringsselskab. Med afsæt i det meget tilfredsstillende resultat for 2012 kunne det ikke være mere nærliggende end at fejre denne mærkedag ved at give de mange forsikringskunder en form for jubilæumsbonus i tilknytning hertil.

- Vi har ikke færdiggjort vores overvejelser herom, og jubilæumsdagen er også først den 1. september 2013. Men bestyrelsen vil på selskabets ordinære generalforsamling løfte sløret for, hvordan selve 125 års jubilæet vil blive fejret med forsikringskunderne, siger Ole Færch.