Godt resultat for Himmerland Forsikring

Foto: Himmerland Forsikring

Første halvår af 2013 blev godt for Himmerland Forsikring. Et overskud efter skat på 32,1 mio. kr. mod et overskud på 27,9 mio. kr. året før betegnes af ledelsen som tilfredsstillende.

Adm. direktør Ole Færch oplyser, at den stabile udvikling i det forsikringsmæssige resultat i høj grad skyldes, at halvåret kun har været påvirket af få, større skader, ligesom selskabet ikke har været ramt af vejrligsskader af betydning i 1. halvår af 2013.

- Den direkte forretning er stigende, mens den indirekte forretning fra datterselskab er mindre som følge af tariftilpasninger på udvalgte områder inden for erhvervsforsikringer. Der påregnes en øget vækst på privatområdet i andet halvår, ligesom en fortsat vellykket udvikling på IT-siden vil give nye konkurrenceforbedringer i nær fremtid, siger direktøren i en pressemeddelelse.

Egenkapitalen pr. 30. juni 2013 udgør 586,2 mio. kr. Sammenholdt med lovgivningens kapitalkrav, der andrager 28,2 mio. kr. og basiskapitalen på 518,1 mio. kr., opfylder Himmerland kapitalkravet ca. 18 gange.

Himmerland Forsikring har den 1. september 2013 drevet forsikringsvirksomhed i 125 år.

Forsiden lige nu