LIGE NU:

Gorm Lokdam dømt for overtrædelse af ophavsret

Gorm Lokdam solgte knive, der lignede Globalknive for meget. Nu er han dømt.

Mandag fandt Højesteret at de knive, som Gorm Lokdam importede og solgte, mindede for meget om Globalknive og derfor var en overtrædelse af ophavsretten.
Det er kun Rosendahl A/S, der må sælge Globalknive.
Højesteret udtalte, at Globalknivene som brugskunst er beskyttet mod meget nærgående efterligninger.

Ud fra et skøn over, hvad Gorm Lokdam kunne have solgt de 8.796 Royal-knive for, tiltrådte Højesteret, at vederlaget til Rosendahl i medfør af ophavsretslovens § 83 var fastsat til 200.000 kr.

Dommen