LIGE NU:

Grønlandske politikere gæster Aalborg

Dansk kommunalpolitik, hjælp til hjemløse, social støtte til grønlændere i Aalborg og lindring på Hospice. Disse temaer indgår i programmet, når en delegation fra Nuuk Kommune i Grønland d. 29. maj gæster Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforval

3.315 km
Afstanden mellem Nuuk og Aalborg er på 3.315 km. Alligevel er de to byer knyttet sammen af tætte bånd og venskabsbyaftaler:
- I mange sammenhænge oplever jeg næsten, at Nuuk og Grønland er en af vores nærmeste naboer: Vi har i mange år haft tætte politiske og personlige kontakter. Vi deler mange fælles problemstillinger - og vi har vilje til gennem en social indsats at arbejde for at løse de udfordringer, som vi møder i blandt andet socialpolitikken, fortæller Mai-Britt Iversen, rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Udlånt som tandlæge
Rådmanden var selv i en periode udlånt fra Aalborg Kommune til Grønland, fordi de manglede tandlæger. Mai-Britt Iversen ser derfor med stor glæde frem til besøget.

Delegationen
Delegationen fra Grønland består af fem politikere og to embedsmænd fra NUUK Kommune. Besøget hos Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen varer kun ca. 12 timer, men timerne bliver udnyttet effektivt: Programmet bringer gæsterne på besøg i seks kommunale og selvejende institutioner samt i byens hospice.

Gensidig læring
Også de danske værter forventer at få lærerige oplevelser ud af besøget:
- Det er altid spændende at drøfte socialpolitiske emner med gæster fra andre kommuner og kulturer. Aalborg Kommune har mange grønlandske borgere, hvoraf langt de fleste heldigvis klarer sig godt. Nogle grønlandske borgere oplever imidlertid sociale problemer.
Vi har netop iværksat en handlingsplan til støtte for socialt udsatte grønlændere. Vi håber, at vores gæster også kan bidrage med idéer til endnu bedre hjælp til, hvordan vi kan yde bedre hjælp til de grønlandske borgere, fortæller socialchef i Aalborg Kommune Hanne Husted Manata.

Sociale problemer
De grønlandske borgere, som oplever sociale problemer, får tilbud om en række støttemuligheder i Aalborg Kommune og hos foreningslivet i kommunen.

Nuuk og Aalborg
Besøget fra Grønland repræsenterer endnu en markering af, at Nuuk og Aalborg kommuner etablerer og udvikler stadig tættere bånd. Ud over besøg samarbejder kommunerne blandt meget andet om Grønlandstrafikken, særlig social støtte til grønlændere bosat i Aalborg og udveksling af personale mellem de to kommuner.

Konference om kvalitetsudvikling
Efter besøget i Aalborg Kommune deltager delegationen fra Nuuk i en konference i Aalborg-Hallen. Konferencen er arrangeret af Kommunernes Landsforening, KL, og temaet er: Kvalitetsudvikling af kommunernes velfærdsservice. Efter besøget i Aalborg Kommune vil de grønlandske politikere formodentligt være endnu bedre forberedt på dette mødes drøftelser.

Fakta om besøget:
Under besøget kommer delegationen fra Nuuk på besøg på følgende institutioner og enheder:
Brobyggerselskabet - et projekt der hjælper udstødte og hjemløse, Café Vækst, Kofoeds Skole, Café Parasollen, KamillianerGaarden, Center for Lindrende Behandling (Hospice) og Det gamle Rådhus.

20_percent

play Limfjordsrådet i desperat bøn: - Hjælp os med at opspore spøgelsesgarn

20210416-222157-L_27Mb

Slog alle rekorder: 1,5 millioner mennesker så Martin Jensens koncert fra toppen af AKKC

fokus.. på den russiske spion

Fokus: Nordjyske virksomheder skal forberede sig på spionage

Roman 110 procent dagpengesats

Midlertidig dagpengeordning får flere i uddannelse

20_percent

play Limfjordsrådet i desperat bøn: - Hjælp os med at opspore spøgelsesgarn

20210416-222157-L_27Mb

Slog alle rekorder: 1,5 millioner mennesker så Martin Jensens koncert fra toppen af AKKC

Til forsiden

Til forsiden