LIGE NU:

Grundejere vil have penge tilbage

Det skal koste Frederikshavn Kommune 825.000 kroner, at Skagen Kommune for mere end 30 år siden solgte tjæreforurenede grunde. I hvert fald hvis det står til de 33 husejere, der købte grundene.

Det er 33 grundejere fra Tjørnevej, Rønnevej og Markvej i Skagen, som nu søger Frederikshavn Kommune om kompensation for de omkostninger, de har haft i forbindelse med oprensning af deres tjæreforurenede grunde.
Grunde de købte for mere end 26 år siden af Skagen Kommune.
Advokat John Henrik Andersen har på vegne af de 33 klienter bedt kommunen om i alt 825.000 kroner som dispensation.
Sagen har tidligere været rejst over for Skagen Kommune, det var tilbage i 2000, men dengang blev det til afslag. Kommunen havde nemlig ikke lovhjemmel til at tilbagebetale pengene, da kravene var forældede efter reglen om 20 års forældelse.
For tre år siden kom der en ændring i jordforureningsloven, og derfor forsøger de 33 grundejere nu igen at få deres del af regningen for oprensningen betalt af kommunen.
- Kommunen gav for syv år siden afslag med henvisning til, at den ikke havde lovhjemmel til at udbetale pengene. Den begrundelse kan ikke bruges længere, siger advokat John Henrik Andsersen.
Økonomiudvalget i Frederikshavn tager i morgen torsdag stilling til kravene, der beløber sig til 25.000 kroner pr. grundejer.